Dekáda futuralistické architektury pod detailní lupou

0
1149
DOX

Reliktů české průmyslové minulosti od opuštěných textilek, zdevastovaných výrobních hal, přes polorozpadlé pivovary, po nefungující železniční depa, jsou po republice rozesety stovky. Jejich monitorování a podněcování smysluplné revitalizace jsou dlouholetým ústředním posláním Výzkumného centra průmyslového dědictví při FA ČVUT. Právě s jeho činností je spojena aktuální bilanční výstava Architektura konverzí 2005‒2015 v pražské Galerii Jaroslava Fragnera.

Výstava Architektura konverzí 2005‒2015 je výstava zaměřená na industriální prostory, které by kvůli tomu, že se již přestaly využívat k původním účelům, zchátraly, spadly a nebo by byly zničené lidmi. Proto se různí architekti rozhodli osud těchto budov změnit a dát jim ještě druhou šanci. Z octárny v Děčíně je dnes fitness a wellness centrum, z Plynojemu Vítkovických železáren v Ostravě se stala multifunkční hala Gong a z vlakové zastávky v Nižborech je výletní restaurace.

Ani na polorozpadlé budovy v Praze se nezapomnělo. Ze zámečnické dílny Františka Richtera a slévárny Karla Bendelmayera je dnes úspěšné divadlo La Putyka, z původního Žižkovského nádraží výstavní prostory, kde se například odehrává výstava Designblok. K jedním z nejznámějším nově zrekonstruovaným prostorám patří budova DOX, která funguje jako centrum současného umění. Původně ale sloužila jako výrobna na stroje Rossemann&Kuhnemann.

karlinhall (foto Viktor Mácha) small

K výstavě, která je v Galerii Jaroslava Fragnera od 17. prosince 2014 do 1. února 2015, byla představena i stejnojmenná publikace. Více než dvou set stránkový svazek přibližuje vývoj situace a přístup k industriálnímu dědictví doložený na příkladech od doby, kde před deseti lety skončila publikace Industriální stopy – Architektura konverzí 2000–2005. „Dříve ojedinělé případy konverzí, jež byly pokládané téměř za kuriozity, našly svou odezvu a pokračování. V rámci navazující publikace jsme se snažili prezentovat až protichůdné přístupy k novému využití industriálních památek, odlišné architektonické postupy a s nimi spojenou rozdílnou míru stavebních zásahů,“ vysvětluje Benjamin Fragner, vedoucí Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze.

Foto: Viktor Mácha