Praha Karla IV. láká nejen na mimořádné vystavení Českých korunovačních klenotů

0
923

Sedmisté výročí narození českého krále a císaře Karla IV. slaví Pražský hrad výpravnými výstavními projekty uspořádanými na jeho počest. Nejedná se ale jen o fragmenty z jeho doby. Pojďte se s námi podívat, co výstava nabízí.

Jedná se o expozice:

Žezlo a koruna v Císařské konírně dokumentuje pompézní korunovace panovníků během 18. století. Kromě jiného uvidíte i repliky jablka a žezla používaných při korunovacích českých králů, které byly pro tuto expozici speciálně restaurovány.

Koruna království vás zavede do běžně nepřístupného triforia Katedrály sv. Víta. Přináší vhled do dobové architektury, odívání či rituálů. Ukazuje i pohřební roucha z královské hrobky.

Koruna Matky měst v Tereziánském křídle je určena především pro milovníky fotografií. Nabízí totiž snímky z Archivu Pražského hradu z dostavby katedrály v 19. a 20. století. Mimo jiné dokumentují, jak zasáhla do života obyvatel hradu a jak ovlivnila jeho provoz.

Koruna na dlani zavede návštěvníky přímo do Rožmberského sálu a představí korunu jakožto platidlo. Součástí expozice jsou nejen nerostné poklady jako zlato, stříbro, olovo a měď, ale i různé poklady.

Koruna bez krále vypráví ve Starém královském paláci příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918 a o jejich ukrytí hluboko pod zemí.

Nechte se omámit závanem historie a vstupte do pozoruhodné minulosti. Expozice trvají do 28. září 2016.